Sea First Foundation

 

sea first

SEA FIRST FOUNDATION: Care about the Ocean

De zeeën leveren wereldwijd zoveel diensten dat een gezonde oceaan van absoluut levensbelang is. We beginnen pas recentelijk te begrijpen hoe belangrijk de zee is in termen van primaire productie en het creëren van unieke leefgebieden zoals mangrovebossen, koraalriffen en uiterwaarden. En hoe gevoelig de balans tussen verschillende processen is voor verstoring. De zee en alles wat er in leeft verandert drastisch sinds decennia; zowel in positieve als negatieve zin. Op het moment heerst er niet zozeer een gebrek aan kennis, er heerst een gebrek aan aandacht. Door haar immense omvang is lang gedacht dat visvoorraden oneindig zijn, dat watertemperaturen niet wezenlijk kunnen veranderen, dat dumpen van chemisch afval en riolering onschadelijk is door verdunning. Dit blijkt echter ver van waar en nu merken we de consequenties van jarenlange ondoordachte exploitatie.

De onomkeerbaarheid van sommige veranderingen benadrukt de urgentie van meer aandacht. Veel veranderingen die nu zichtbaar worden, zijn direct of indirect door mensen veroorzaakt. Vervuiling is een goede illustratie: jaarlijks wordt zo’n 100 miljoen ton plastic geproduceerd, waarvan 10% in de oceanen terecht komt. Ongeveer een derde van dit afval is zwevend en wordt samengedreven door de oceaanstromen in de beruchte ‘plastic vortices’. De rest zinkt naar de bodem waar het realistisch gezien nooit verwijderd kan worden.

Het wordt steeds duidelijker dat plastics in de zee nooit echt verdwijnen, maar degraderen tot zeer kleine stukjes. We hebben het onomkeerbare punt eigenlijk al bereikt: het kost miljarden om al het zichtbare plastic te verwijderen en de toevoer van plastics gaat vele male sneller dan dat verwijdering mogelijk is. Het gros van het afval is giftig, carcinogeen en onverwijderbaar. Zodoende zal het in toenemende mate in de zee en daarmee opgehoopt in gegeten vis aanwezig zijn. Overbevissing wordt wel als een van de grootste bedreigingen van de oceanen gezien. Jaarlijks wordt wereldwijd 110 miljoen ton vis in zee gevangen waardoor meer dan 80% van alle commerciële vis populaties volledig geëxploiteerd wordt.

Toch zijn er ook heel wat positieve veranderingen aan de gang. Het besef dat het bergafwaarts gaat met de oceanen en de visserij heeft een groot aantal mensen verenigd en meer invloed gegeven. Overheden, vissers en wetenschappers proberen vaker samen een oplossing voor tegenstrijdige belangen te vinden. Initiatieven zoals de ‘Viswijzer’ en het ‘MSC’ (Marine Stewardship Council) keurmerk helpen consumenten een beter geïnformeerde keuze te maken en oefenen druk uit op schadelijke visserijen.

Kies voor vis met het MSC   keurmerk  

 

Waar het eigenlijk om gaat bij het behouden van de oceanen is dat wij betrokken zijn, we begrijpen wat er verandert, wat oorzaak en gevolg is. En dat wij uit zoveel mogelijk mensen bestaat.

 

 

 

Gebruik de VISwijzer

mcs 2

 

Natuurbeschermingsorganisaties zoals de Sea First Foundation proberen door informatievoorziening hieraan bij te dragen, maar de media speelt een essentiële rol.Ook zonder nieuwsartikelen is intrigerend materiaal te vinden. Documentaires als “Sea the Truth”, “Oceans” en “End of the Line” zijn net zo schitterend als dat ze confronterend zijn. Zelfs ‘YouTube’ biedt genoeg mooie, inzichtelijke filmpjes om meer te weten te komen van de oceanen.

Kom in actie!          

Verklein je CO2-voetafdruk Reduceer de invloed van klimaatverandering op de oceanen door je CO2-voetafdruk kleiner te maken. Transport, de veeteeltsector en de energiesector zijn de grootste uitstoters. Het is daarom ook op deze terreinen dat je de grootste impact kan maken.

Wat je bijvoorbeeld allemaal kunt doen volgens het Sea First Foundation:

 • laat de auto wat vaker staan of doe aan carpoolen;
 • maak reizen dichterbij huis zo mogelijk;
 • neem de trap in plaats van de lift;
 • isoleer je huis grondig;
 • gebruik zoveel mogelijk groene energie;
 • doe een extra trui aan in plaats van de verwarming meteen hoger te zetten;
 • koop lokale en seizoensgeboden producten;
 • eet minder vlees of vis of go veggie;
 • koop biologisch afbreekbare plastic zakjes – deze kan je bij het GFT afval kwijt – Albert Heijn;
 • heeft u een hond? Er zijn ook biologisch afbreekbare hondenzakjes te verkrijgen. Kan de hele boodschap zo de GFT bak in;
 • feest of partij en geen zin in bergen afwas? Ga voor biologisch afbreekbaar serviesgoed. Kan eveneens zo de GFT bak in.

 

Denk aan je gezondheid, het milieu en dierenwelzijn wanneer je zeedieren eet. Wereldwijd gaan visbestanden sterk achteruit als gevolg van een hoge vraag naar vis, verwerking van vis tot vismeel en visolie voor veevoeder, habitatdegradatie en onduurzame visserijpraktijken. Kies in de winkel of op restaurant daarom voor vis uit de groene kolom van de eet-vis-wijzer van EOS. Deze wijzer houdt rekening met duurzaamheids- en gezondheidsaspecten die komen kijken bij de consumptie van bepaalde zeedieren.  Lees verder

Sea First Foundation bracht ook onderstaand boek NON*FISH*A*LI*CIOUS uit vol heerlijke zeerecepten zonder vis. Bij aankoop van dit boek steun je meteen ook SFF!

non fish a licious